Nastavení

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Bakalář - obecný modul pro práci s databankou > Knihovna - nová verze >

Nastavení

Před samotnou prací s Knihovnou bychom měli správně nastavit chování programu, jednotlivých souborů knih (knihoven) a číselníků.

Po změně nastavení nezapomeneme vždy použít tlačítko Ulož nastavení.

 

Nastavení programu

Start programu - nastavíme, zda po spuštění Knihovny si můžeme vybrat požadovaný soubor knih, případně se má otevřít nastavená výchozí knihovna.

Chování programu - doporučujeme nastavit Neumožnit duplicitu přírůstkových čísel a Neumožnit duplicitu signatur. Před tímto nastavením je dobré provést Kontrolu duplicit. Pokud duplicity existují, jejich seznam si zobrazíme pomocí tlačítka Zobrazit duplicity. Pomocí tlačítka si seznam můžeme uložit do textového souboru a následně je vyřešíme.

 

Pokud používáme čárový kód, pak musíme uvést jeho typ. Máme na výběr EAN13. EAN8, CODE128, CODE39

Čárový kód EAN podporuje pouze číslice a má pevnou délku (8 nebo 13 znaků).

Čárový kód CODE podporuje znaky velké abecedy A-Z, číslice 0-9 a dále speciální znaky + - / $.

 

Nastavení aktuální knihovny

Výchozí hodnoty - můžeme nastavit výchozí hodnoty, které se použijí při vkládání nové knihy, výpůjčky a rezervace. Dále vybereme, dle které hodnoty se má provádět vyhledávání ve skladových kartách například při vypůjčování či vracení knih.

Číselné řady - vybereme číselnou řadu, která se bude přiřazovat čtenáři jako číslo čtenáře a u skladových karet jako přírůstkové číslo a signatura - zde také vybereme, zda se číslo má přiřadit automaticky při zadávání nové skladové karty.

Režim automatických výpůjček - výchozí nastavení pro automatické výpůjčky, které nám umožní vypůjčovat a vracet knihy bez zbytečného potvrzování.

Ostatní nastavení - nastavíme, kolik dní od posledního generování musí uplynout, aby se generování připomínalo na úvodní obrazovce knihovny.

Přístup - nastavíme, kteří uživatelé budou mít k tomuto souboru knih přístup. Vybíráme ze seznamu učitelů

Import z NK -  již zadaným knihám můžeme doplnit údaje z Národní knihovny. Zde nastavíme volby pro import.

Generování upomínek - můžeme automaticky vytvořit upomínky pro všechny výpůjčky, které nejsou vráceny.

 

Nastavení přístupu přes web

Přístup přes web - vybereme, které skupině uživatelů se bude zobrazovat knihovna ve Webové aplikaci.

Rezervovat mohou - vybereme, která skupina uživatelů si bude moci přes Webovou aplikaci rezervovat knihy.

 

Servisní nástroje

V případě chyby můžeme použít tlačítko Servisní nástroje ve spodní části okna.

Chyby, které mohly nastat po převodu ze starší verze Knihovny:

Oprava duplicit v klíčových slovech

Oprava duplicit žánrů

Import cen z původní knihovny

Ostatní chyby:

Vymazání zámků číselných řad