Výpůjčky a rezervace

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Bakalář - obecný modul pro práci s databankou > Knihovna - nová verze >

Výpůjčky a rezervace

Na záložce Výpůjčky a rezervace můžeme jednoduše půjčovat a vracet knihy pomocí tlačítka Auto běh .

Vyplníme kód čtenáře nebo knihy (například pomocí čtečky) a pak můžeme knihy vrátit nebo vypůjčit. Hodnoty jsou přednastaveny dle nastavení.

 

Pomocí tlačítka můžeme provádět i hromadné výpůjčky knih.

Můžeme vytvořit automaticky upomínky pro všechny výpůjčky, které nejsou vráceny . Musíme ale mít předem připraven Číselník typů upomínek.

Dále vyplníme parametry pro generování upomínek.

 

Pomocí kontroly upomínek ověříme, zda nemáme vytvořenu upomínku na knihu, která již byla vrácena.

 

Výpůjčky

V seznamu vypůjčených knih jsou červeně podbarveny ty, které jsou v prodlení.

Pod seznamem vidíme informace o vybrané výpůjčce, které můžeme upravit - prodloužit výpůjčku, vyplnit datum vrácení.

V dolní části okna vybereme, zda se mají zobrazit Jen aktuální výpůjčky, Jen v prodlení nebo Všechny.

Aktuální nebo vybrané knihy můžeme vrátit .

V případě nutnosti můžeme aktuální nebo vybrané výpůjčky smazat , ale pozor, jsou smazány informace o tom, že byly knihy vypůjčeny, používáme tedy pouze při omylem zapsaném záznamu.

U  aktuální nebo vybrané výpůjčky můžeme prodloužit dobu vypůjčení .

Seznam výpůjček můžeme vytisknout .

 

Pomocí tlačítka si můžeme zobrazit statistiku výpůjček za zvolené časové období.

 

Hromadné výpůjčky

Pomocí tlačítka můžeme provádět i hromadné výpůjčky knih.

Vidíme kdo výpůjčku uskutečnil a pro které čtenáře knihy vypůjčil.

Tlačítkem  vrátíme najednou všechny navázané výpůjčky z aktuální nebo vybraných hromadných výpůjček.

Aktuální seznam hromadných výpůjček si můžeme vytisknout .

 

Tlačítkem si zobrazíme detail hromadné výpůjčky, kde můžeme provádět i změny výpůjčky.

Aktuální nebo vybrané výpůjčky můžeme vrátit , smazat . Pomocí tlačítka můžeme odpojit aktuální nebo vybrané výpůjčky od hromadné výpůjčky a převést na obyčejné výpůjčky. Tlačítkem můžeme upravit vybranou výpůjčku.

 

Rezervace

V seznamu rezervací jsou záznamy, kde již vypršela doba pro rezervaci, podbarveny šedivě.

V dolní části okna vybereme, zda se mají zobrazit Všechny rezervace nebo Jen prošlé.

V případě nutnosti můžeme aktuální nebo vybrané rezervace smazat , ale pozor, jsou smazány informace o tom, že byly knihy rezervovány, používáme tedy pouze při omylem zapsaném záznamu.

U  aktuální nebo vybrané výpůjčky můžeme prodloužit dobu rezervace .

Seznam rezervací můžeme vytisknout .

Vybraný záznam můžeme upravit - prodloužit rezervaci, zapsat poznámku.

Dále zde vidíme počet právě dostupných kusů vybrané knihy a tlačítkem se můžeme na ni přesunout.

 

Upomínky

Pod seznamem upomínek máme zobrazeny informace o vybrané upomínce, více informací si zobrazíme pomocí , kde si pak můžeme upomínku uložit do textového souboru.

V dolní části okna vybereme, zda se mají zobrazit Jen aktuální upomínky nebo Všechny.

Vybrané upomínky můžeme vyřídit .

V případě nutnosti můžeme aktuální nebo vybrané upomínky smazat .

Detail vybrané upomínky zobrazíme pomocí , kde ji pak můžeme upravit, případně vyřídit.

Seznam upomínek můžeme vytisknout .