Číselník typů upomínek

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Bakalář - obecný modul pro práci s databankou > Knihovna - nová verze > Nastavení >

Číselník typů upomínek

V hlavní nabídce zvolíme Nastavení a Číselník typů upomínek

 

 

Upomínky můžeme generovat automaticky, je ale třeba připravit číselník typů upomínek. U typů je důležité zejména Prodlení – kolik dnů po termínu vrácení musí uběhnout, aby se vygenerovala daná upomínka (pokud zadáme záporný počet dnů, bude se jednat o předupomínku), a také typ Výpočtu. Rozlišujeme dva typy výpočtu ceny pokuty za prodlení:

Paušál – podle nejdelší doby prodlení se určí typ upomínky a cena pokuty se určí jen podle typu nezávisle na počtu položek, které na upomínku patří

Po položkách – cena pokuty se určuje pro každou položku zvlášť a celková cena je pak jejich součtem.

Text upomínky může obsahovat některá pole, která jsou při generování nahrazena konkrétními hodnotami. Informaci o těchto polích si zobrazíme pomocí . Pomocí si můžeme vložit předdefinovaný text upomínky.

 

Seznam aktivních polí v textu upomínky:

{DATUM} - bude nahrazeno aktuálním datem

{SOUBOR} - bude nahrazeno názvem aktuálního souboru knih

{POKUTA} - bude nahrazeno vypočtenou částkou pokuty

{KDOGENEROVAL} - příjmení a jméno přihlášeného uživatele programu

{CTENARJMENO} - příjmení a jméno čtenáře, pro kterého bude generována upomínka

{CTENARNAROZENI} - datum narození čtenáře, pro kterého bude generována upomínka

{POLOZKY} - seznam knih, kterých se upomínka týká