Číselné řady

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Bakalář - obecný modul pro práci s databankou > Knihovna - nová verze > Nastavení >

Číselné řady

V hlavní nabídce zvolíme Nastavení a Číselné řady

 

 

Zadanou číselnou řadu můžeme opravit, pomocí tlačítka můžeme přidat další číselnou řadu. Zapíšeme Název číselné řady, nastavíme vzhled (Maska), Čítač - u nové řady nejčastěji nastavíme začátek na 1. Vybereme, zda je řada Určena pro Knihy, čtenáře nebo se jedná o obecnou řadu. V případě potřeby zapíšeme Poznámku.

 

Nastavení Masky

Modul Knihovna pracuje s univerzálními číselnými řadami. Knihovník si může číselnou řadu poskládat dle svých požadavků.

Nedoporučujeme, aby číselné řady začínaly znakem 0 (nula).

Masku můžeme přímo zapsat nebo použít průvodce tvorbou masky .

 

Maska se skládá z jednotlivých částí. Jednotlivé části jsou oddělené znakem |. V každé části jsou parametry oddělené ;.

 

V každé části Masky se mohou objevit následující znaky:

 

Typy částí masky

Obecné typy

C

Čítač - automaticky přidělované číslo - vzestupná hodnota

Y

Datum - rok

M

Datum - měsíc (číselná hodnota)

D

Datum - den

H

Pevná hodnota - pevně daný text

 

Typy pro knihy

K

kód souboru knih

 

Typy pro čtenáře

N

datum narození ve tvaru RRRRMMDD

I

číslo karty ISIC/ITIC

P

číslo čipu ISIC/ITIC

T

typ čtenáře (1 student, 2 učitel, 3 cizí čtenář)

 

Pořadí parametrů

1.

Typ hodnoty

2.

Délka - kratší se  zkracuje podle 3 parametru, delší se doplňuje na délku zadaným znakem nebo nulou. Je–li zadáno 0, délka se nijak neupravuje.

3.

Z které strany doplňovat nebo zkracovat - R zprava, L zleva

4.

Jakým znakem doplňovat na zadanou délku, pokud není zadáno, použije se 0

Každý typ hodnoty použije jen ty parametry, které mají smysl

 

Příklady:

H;U|C;4;L;0

U0005

H;S |Y;5;R;X|C;5;L;0  

S 2017X00023

H;Pc |Y;2|C;3

Pc 1723