Zařízení

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Bakalář - obecný modul pro práci s databankou > Knihovna - nová verze >

Zařízení

Na záložce Zařízení vidíme seznam již zadaných zařízení. Vybereme, zda se mají zobrazit jen Aktivní zařízení nebo i Vyřazená zařízení, případně jen Vyřazená zařízení. Zařízení můžeme filtrovat dle Typu, případně Inv. čísla nebo Popisu dle zadaných kritérií - viz Obecná práce s knihovou. Pod seznamem zařízení je umístěno tlačítko pro tisk seznamu aktuálně zobrazených zařízení .

V pravé části okna vidíme informace o právě vybraném zařízení, které můžeme změnit, pak nezapomeneme změny Uložit.

V dolní části je seznam výpůjček tohoto zařízení - zeleně podbarvené jsou vrácené výpůjčky, červeně výpůjčky v prodlení.

Tlačítkem přidáme nové zařízení, tlačítkem ho vyřadíme - vyplníme Datum vyřazení.

Vybrané zařízení můžeme vypůjčit , vrátit , případně vybranou  výpůjčku opravit .