Čtenáři

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Bakalář - obecný modul pro práci s databankou > Knihovna - nová verze >

Čtenáři

Na záložce Čtenáři vidíme seznam již zadaných čtenářů. Vybereme, zda se mají zobrazit jen Aktivní čtenáři nebo i Vyřazení, případně jen Vyřazení. Dále můžeme zvolit zobrazovaný typ čtenáře - Žáci, Učitelé, Externí.

Čtenáře můžeme filtrovat dle příjmení a jména a zadaných kritérií - viz Obecná práce s knihovou.

Pod seznamem knih jsou umístěna tlačítka pro tisk seznamu aktuálně zobrazených čtenářů a pro tisk informací o právě vybraném čtenáři .

V pravé části okna vidíme informace o právě vybraném čtenáři, které můžeme měnit. Změnu potvrdíme tlačítkem Uložit. Změny u žáků a učitelů zadané v modulu Evidence můžeme aktualizovat pomocí tlačítka - viz níže.

O případných nevyřízených upomínkách vybraného čtenáře jsme informováni symbolem . Klikem na tento symbol si zobrazíme podrobnosti o upomínce, můžeme ji upravit, případně vyřídit.

Číslo čtenáři můžeme přiřadit pomocí . Číslo je přiřazeno dle vybrané řady v nastavení.

Ve spodní části nás jednotlivé záložky informují o počtu vypůjčených knih, zařízeních a rezervovaných knih.

Na záložce Vypůjčené knihy (Vypůjčená zařízení) vidíme seznam knih (zařízení). Knihy (zařízení), které již měly být vráceny, jsou podbarveny červeně. Můžeme si nechat zobrazit jen aktivní výpůjčky, jen v prodlení nebo všechny. Pomocí tlačítka () lze vybranou knihu (zařízení) vrátit.

Na záložce Rezervovaná knihy vidíme seznam rezervovaných knih vybraného čtenáře, tlačítkem můžeme vybranou rezervaci zrušit.

 

Nového čtenáře zadáme pomocí tlačítka Nový čtenář . Zapíšeme jeho údaje a nezapomeneme Uložit. Takto můžeme zadávat pouze externí čtenáře. Nově příchozího žáka či učitele zadáme pomocí Aktualizovat z Evidence . Takto si můžeme aktualizovat veškeré změny z modulu Evidence - tedy i odchod žáka (učitele), změny jejich údajů. V okně se máme zobrazeny všechny nalezené změny. Vybereme ty, které si přejeme provést (nebo všechny) uložíme je.

 

Čtenářům můžeme dodatečně přiřadit čísla pomocí Číslování čtenářů .

Vybereme, kterým čtenářům se má číslo přidělovat, kterou číselnou řadu si přejeme použít a spustíme číslování.