Obecná práce s knihovou

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Bakalář - obecný modul pro práci s databankou > Knihovna - nová verze >

Obecná práce s knihovou

U textových položek tabulky může nastavit filtr  dle požadovaných kritérii

Pak stačí začít psát příslušní znaky a filtr se uplatní - v příkladě jsou zobrazena jen příjmení obsahující písmeno "b"

U číselných položek nastavujeme filtr tlačítkem .

U položek typu datum můžeme konkrétní datum vybrat z kalendáře

 

Kliknutím myši na záhlaví sloupce můžeme zobrazená data seřadit dle hodnot ve sloupci (opakovaným klikem v opačném pořadí). Zvolené řazení nám zobrazuje značka  nebo .

 

Uchopením záhlaví sloupce myší můžeme sloupec přesunout na jiné místo.