Otevření knihovny

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Bakalář - obecný modul pro práci s databankou > Knihovna - nová verze >

Otevření knihovny

V Portále vybereme v části Obecná evidence (Bakalář) modul Knihovna a zvolíme Knihovna - nová verze

 

       První spuštění

 

Po spuštění Knihovny dle nastavení si můžeme vybrat požadovaný soubor

 

případně  se rovnou otevře výchozí knihovna.

Vidíme základní informace o Knihovně, které si v případě potřeby můžeme aktualizovat pomocí ikony .

 

Pokud chceme pracovat s jiným souborem knih, použijeme tlačítko Výběr knihovny a z nabídky vybereme požadovaný soubor