Knihovna

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Bakalář - obecný modul pro práci s databankou > Knihovna - nová verze >

Knihovna

V pravé části úvodního okna jsou zobrazeny Aktuální informace o knihovně a pomocí tlačítek se můžeme rovnou přesunout na příslušné místo, provést příslušnou akci:

obnovíme zobrazené informace

přepneme se na kartu Čtenáři

přepneme se na kartu Knihy

přepneme se na kartu Zařízení

přepneme se na kartu Výpůjčky a rezervace a zde na kartu Výpůjčky

přepneme se na kartu Výpůjčky a rezervace a zde na kartu Upomínky

spustíme generování upomínek. Počet dnů, od kdy se má počet dnů od posledního generování zobrazovat červeně, zadáme v nastavení knihovny

přepneme se na kartu Výpůjčky a rezervace a zde na kartu Rezervace

 

Levou část můžeme použít pro Rychlé vyhledávání. Do vstupního pole zapíšeme text nebo načteme údaje pomocí čtečky. Program se pokusí zadaný text vyhledat.

Vyhledávání provádí v zadaných

knihách  - podle jejich názvu, podnázvu, ISBN, stačí zadat i část názvu,

čtenářích - podle příjmení, jména nebo čísla čtenáře, nezáleží na pořadí jména a příjmení, stačí zadat i část jména,

skladových kartách - podle přírůstkového číslo, signatury

zařízeních - podle inventárního čísla, popisu.

 

Pokud je nalezeno více záznamů, které vyhovují zadané hodnotě, zobrazí se seznam, ze kterého si vybereme požadovaný objekt.

Po výběru jsou zobrazeny Informace o knize/čtenáři/zařízení, tlačítko pro přesun na detail vyhledaného objektu a tlačítka dle povahy objektu:

je-li nalezena kniha - zobrazí se tlačítko Rezervovat pro rezervaci knihy

je-li nalezena skladová karta - pokud je konkrétní výtisk knihy vypůjčen, zobrazí se tlačítko Vrátit pro vrácení knihy

je-li nalezen čtenář - jsou k dispozici tlačítka Vrátit knihu (má-li něco půjčeno), zobrazit Rezervace (má-li nějaké) a Vyřídit upomínku (má-li nějakou)

je-li nalezeno zařízení - zobrazí se tlačítko Vrátit, je-li právě půjčeno