Knihy

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Bakalář - obecný modul pro práci s databankou > Knihovna - nová verze >

Knihy

Na záložce Knihy vidíme seznam již zadaných knih. Vybereme, zda se mají zobrazit jen Aktivní knihy nebo i Vyřazené knihy, případně jen Vyřazené knihy. Knihy můžeme filtrovat dle žánru, případně názvu dle zadaných kritérií - viz Obecná práce s knihovou. Pod seznamem knih jsou umístěna tlačítka pro tisk seznamu aktuálně zobrazených knih a pro tisk informací o právě vybrané knize .

Vyhledat knihy můžeme také pomocí tlačítka .

Vybereme, kde se má zadaný text vyhledávat, případně další omezení a stiskneme Vyhledat knihy. Případně můžeme hledání provádět ve skladových kartách. Zobrazený seznam si můžeme uložit jako textový soubor , vytisknout , zobrazit si informace o vyhledané knize , případně se na ni přesunout .

 

K již zadaným knihám můžeme doplnit údaje z národní knihovny pomocí tlačítka , kde pak vybereme hodnoty, které si přejeme doplňovat.

 

V pravé části okna na záložce Detail knihy vidíme informace o vybrané knize, které můžeme i upravit. V dolní části je umístěno tlačítko pro rezervaci knihy .

 

Na záložce Skladové karty ihned vidíme počet knih / počet knih k vypůjčení.

Na záložce je zobrazen seznam skladových karet, vypůjčené skladové karty jsou podbarveny azurovou barvou. U vybrané skladové karty vidíme podrobné informace, které můžeme změnit. V dolní části můžeme vytvořit kopii vybrané skladové karty s novým přírůstkovým číslem a signaturou , vypůjčit skladovou kartu , případně vrátit . V případě vypůjčené skladové karty si můžeme zobrazit informace o výpůjčce .

Pokud máme zobrazenu vyřazenou skladovou kartu a potřebujeme ji vrátit do aktivních skladových karet, použijeme tlačítko .

 

Práce s knihami

Novou knihu přidáme pomocí tlačítka Přidat knihu .

Pokud při zadávání nové knihy zadáme její ISBN (například čtečkou), lze knihu okamžitě vyhledat v databázi národní knihovny a nemusíme nic ručně vypisovat. Je-li nastavena číselná řada pro signaturu nebo přírůstkové číslo, pak je číslo přiděleno automaticky. Stejně tak jsou dle nastavení vyplněny výchozí hodnoty. Další hodnoty můžeme doplnit.

Autora vybíráme z číselníku autorů pomocí tlačítka Upravit autory . Podobně můžeme Upravit klíčová slova a Upravit značky .

 

Automaticky je na záložce Skladové karty vytvořen jeden záznam. Dle nastavení jsou vyplněny výchozí hodnoty, další můžeme doplnit. Značky skladových karet upravujeme pomocí , kde pak vybíráme z číselníku značek.

Pokud jsme zakoupili více výtisků knihy, vytvoříme další jednu nebo více karet . Omylem zadanou skladovou kartu můžeme smazat , nesmí ale na ní být zaznamenány žádné výpůjčky.

Poškozené skladové karty můžeme vyřadit pomocí . Vybereme požadované skladové karty knihy, zadáme datum a způsob vyřazení z číselníku důvodů vyžazení.

 

Skladové karty také můžeme vyřazovat hromadně pomocí . Zadáme datum a způsob vyřazení, postupně zadáváme přírůstková čísla nebo signatury (například čtečkou) a tlačítkem OK přesouváme do seznamu skladových karet. Po zadání všech požadovaných knih stiskneme tlačítko Vyřaď karty.