Obecné číselníky

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Bakalář - obecný modul pro práci s databankou > Knihovna - nová verze > Nastavení >

Obecné číselníky

Záložka Nastavení, Obecné číselníky .

 

Jednoduché číselníky obsahují sadu hodnot, které pouze usnadňují vyplnění položky.

Příklad:

Pro položku Stav knihy číselník obsahuje hodnoty Výborný, Mírně poškozená a Poškozená.

V číselníku můžeme hodnoty upravovat, přidávat zápisem hodnoty do posledního řádku.

Pokud ještě hodnota nebyla použita, můžeme ji vymazat pomocí tlačítka .

Pomocí tlačítka můžeme nahradit výskyt vybrané hodnoty jinou hodnotou.