Číselník autorů

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Bakalář - obecný modul pro práci s databankou > Knihovna - nová verze > Nastavení >

Číselník autorů

Záložka Nastavení, Číselník autorů .

Jednoduchý číselník obsahující sadu hodnot, ze kterých budeme moci vybírat autory při zadávání nové knihy.

V číselníku můžeme hodnoty upravovat, přidávat zápisem hodnoty do posledního řádku.

Pokud ještě hodnota nebyla použita, můžeme ji vymazat pomocí tlačítka .

Pomocí tlačítka můžeme nahradit výskyt vybrané hodnoty jinou hodnotou.