Číselník žánrů

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Bakalář - obecný modul pro práci s databankou > Knihovna - nová verze > Nastavení >

Číselník žánrů

Záložka Nastavení, Číselník žánrů .

Víceúrovňový číselník obsahující sadu hodnot, ze kterých budeme moci vybírat žánr u knih.

Tlačítkem vložíme hodnotu na první úroveň seznamu, tlačítkem pod vybranou úroveň.

Tlačítkem seznam rozbalíme a tlačítkem zase sbalíme.

Pokud ještě hodnota nebyla použita, můžeme ji vymazat pomocí tlačítka .

Pomocí tlačítka můžeme nahradit výskyt vybrané hodnoty jinou hodnotou.