Parametry signatury

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Bakalář - obecný modul pro práci s databankou > Knihovna - informační a půjčovací systém >

Parametry signatury

Pro zápis signatury je velmi důležité nastavení přepínače:

pevná kostra - nedovolit jiný tvar. Po zápisu signatury vždy proběhne její úprava, aby tvar odpovídal zadaným parametrům (délka předčíslí, délka číselné části atd.)

pevná kostra pro nově zapisované signatury. Je-li délka zapsané signatury menší nebo rovna než nastavená délka předčíslí, proběhne dopočtení číselné části (na základě dalších knih s tímto předčíslím) a doplnění signatury dle dalších parametrů.

proměnná kostra pro nově zapisované signatury. Je-li poslední znak zapsané signatury číslice, není proveden žádný zásah do zapsané signatury. V opačném případě je zapsaná signatura chápána jako předčíslí a číselná část je dopočtena na základě dalších knih s tímto předčíslím.

plně uživatelský zápis signatury. Vyplnění signatury je plně na uživateli, signatura není po zápisu nijak upravována.