Vyhledávání knih - rešerše

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Bakalář - obecný modul pro práci s databankou > Knihovna - informační a půjčovací systém >

Vyhledávání knih - rešerše

viz také

V dialogu nastavíme podmínky pro vyhledání knihy.

Pro údaje název, autor a anotace můžeme vyhledávat slova (první tři kolonky) nebo řetězec uvnitř (poslední kolonka -  vpravo).

Příklad pro hledání dle názvu:

Vyplníme-li kolonku pro slovo termínem fyzik, budou nalezeny např. knihy Fyzika, Fyzikální a chemické tabulky, Matematické a fyzikální tabulky, ale nebude nalezena např. kniha Metafyzika.

Vyplníme-li kolonku pro řetězec termínem fyzik, budou nalezeny všechny knihy citované v předchozím odstavci.

Tlačítkem všechna-aspoň 1 přepínáme, zda chceme, aby např. v názvu byla obsažena všechna zadaná slova, či nám stačí výskyt alespoň jednoho slova.

V dialogu rešerše je k dispozici zásobník, do kterého si ukládáme knihy, které jsme vyhledali.

Obsah zásobníku lze vytisknout v sestavě, kterou navolíme z připravených sestav. Sestavy se definují v hlavní nabídce Sestavy-reports. V seznamu sestav jsou uvedeny pouze ty, které byly při editaci určeny pro dialog rešerše (Editace sestavy, Soubor, Speciální parametry sestavy).

Pro urychlení vyhledávání knih jsou generovány tzv. indexové soubory pro rešerši. Ty lze přímo generovat z nabídky Správce, systém je rovněž generuje automaticky po změně dat ve fondu knih, avšak se zpožděním několika dnů - dle nastavení v souboru RESERSE.INI, sekce default, řádek GenerovatPoDnech.

Viz také:

výsledek rešerše

speciální parametry sestavy