Speciální parametry sestavy

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Bakalář - obecný modul pro práci s databankou > Knihovna - informační a půjčovací systém >

Speciální parametry sestavy

Při výstupu sestavy bude pohyb v aktuální tabulce

standardně po větách

s ohledem na tabulky v relaci.

Je-li nastaveno standardně po větách, bude každý záznam v sestavě zahrnut právě jednou.

Je-li nastaveno s ohledem na tabulky v relaci, bude záznam, z něhož je více odkazů na tabulku v relaci, zahrnut ve výstupu vícekrát dle tohoto počtu.

 

Určení výstupní sestavy

obecná sestava: sestavu bude možno generovat pouze v nabídce Sestavy-reports.

pro obrazovku vyhledávání - rešerše: sestava bude obsažena v nabídce při vyhledávání knih (rešerši). V těchto sestavách je třeba k názvům položek připojit vždy název tabulky s tečkou, t.j. KNIHY. - např. KNIHY.NAZEV_, KNIHY.AUTOR_.