Provedení inventury

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Bakalář - obecný modul pro práci s databankou > Knihovna - informační a půjčovací systém >

Provedení inventury

viz také

Po volbě Provedení inventury musíme specifikovat období, za které bude inventura prováděna. Hodnoty budou uloženy v proměnných OD_DATA a DO_DATA. Pak je vypočten počáteční stav ke dni OD_DATA, t.j. celková suma cen knih, jež mají datum pořízení před dnem OD_DATA a  datum odpisu prázdné nebo po dni OD_DATA včetně.

Hodnotu počátečního stavu lze editovat, ta je pak uložena do proměnné POC_STAV.

Následuje vygenerování pomocné tabulky, do níž jsou zařazeny knihy,

u nichž je datum pořízení v období mezi OD_DATA, DO_DATA (včetně). Ve vygenerované tabulce mají tyto knihy vyplněnou položku DAT_PORIZ_, položka DAT_ODPIS_  je prázdná.

u nichž je datum odpisu v období mezi OD_DATA a DO_DATA (včetně). Ve vygenerované tabulce mají knihy vyplněnou položku DAT_ODPIS_, položka DAT_PORIZ_ je prázdná.

Byla-li kniha v uvedeném období jak pořízena, tak odepsána, je zařazena do vygenerované tabulky dvakrát.

Viz také:

zápis a aktualizace údajů knih

odepisování knih