Výsledek rešerše

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Bakalář - obecný modul pro práci s databankou > Knihovna - informační a půjčovací systém >

Výsledek rešerše

Tlačítky >  a >> lze zařadit jednu či všechny vyhledané knihy do zásobníku.

Rovněž zde je možno rezervovat knihu, případně zobrazit údaje čtenáře, který ji má půjčenu.