Dialog vypůjčení knih

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Bakalář - obecný modul pro práci s databankou > Knihovna - informační a půjčovací systém >

Dialog vypůjčení knih

Při zápisu počtu půjčovaných knih je kontrolováno, zda je tento počet knih na skladě. Není-li, není vypůjčení dovoleno.

V dialogu rovněž nalezneme informaci o případné rezervaci knihy. Chceme-li knihu půjčit jinému čtenáři než tomu, co ji má rezervovánu, je to dovoleno. Půjčíme-li knihu čtenáři, který ji měl rezervovánu, je jeho rezervace automaticky zrušena.

Zapíšeme počet půjčených knih, datum půjčení knihy, případně poznámku k vypůjčení.