Automatický běh půjčování a vracení

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Bakalář - obecný modul pro práci s databankou > Knihovna - informační a půjčovací systém >

Automatický běh půjčování a vracení

Praktický popis

(při použití snímače čárového kódu - jinak místo snímání kódu píšeme na klávesnici)

Přijde čtenář

Do kolonky za sejmeme jeho čtenářské číslo. Čtenář bude vyhledán.

Čtenář vrací knihy

Na každé vracené knize sejmeme čárový kód, kniha bude vyhledána a vrácena.

Čtenář půjčuje knihy

Na každé vypůjčované knize sejmeme čárový kód, kniha bude vyhledána a půjčena.

Podrobnější popis

Do kolonky za píšeme (či snímáme čárový kód) čtenářské číslo nebo signaturu (přírůstkové číslo) knihy.

Vyhledáme-li takto knihu, následuje:

má-li knihu půjčenou aktuální čtenář, je kniha vrácena

nemá-li knihu půjčenou aktuální čtenář, je kniha mu kniha půjčena

Dokud není vyhledán další čtenář, je možno operace vracení a půjčení vrátit tlačítkem .