Prohlížení, půjčování, vracení, rezervace

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Bakalář - obecný modul pro práci s databankou > Knihovna - informační a půjčovací systém >

Prohlížení, půjčování, vracení, rezervace

viz také

V části ČTENÁŘ volíme, kdo bude půjčovat, vracet nebo rezervovat knihy. Vyhledáme dle příjmení nebo dle čtenářského čísla. Aktuální čtenář se neprojeví při vracení, je-li nastaven režim vracení dle aktuální knihy.

V části půjčování, vracení a rezervace nastavujeme režim vracení:

dle čtenáře - po stisku tlačítka vracení jsou pro vrácení nabídnuty všechny knihy aktuálního čtenáře

dle knihy - po stisku tlačítka vracení jsou pro vrácení nabídnuty všechny výpůjčky aktuální knihy

rychlé (bez editace) - po stisku tlačítka vracení je aktuální kniha vrácena, má-li ji půjčenou aktuální čtenář.

Je-li na skladě nulový počet knih, je tlačítko vypůjčení knihy nepřístupné.

Je-li nastaven režim vracení “dle knihy” a počet půjčených knih je nulový, je nepřístupné tlačítko vracení.

Vypůjčení knihy

Po stisku tlačítka se dostaneme do dialogu, kde lze zapsat počet půjčených knih, datum půjčení, případně poznámku k půjčení. Půjčení se týká aktuální knihy na skladové kartě a aktuálního čtenáře (třídy).

Rezervace knihy

Po stisku tlačítka se dostaneme do dialogu, kde lze zapsat počet rezervovaných knih, datum rezervace, případně poznámku k rezervaci. Rezervace se týká aktuální knihy na skladové kartě a aktuálního čtenáře (třídy). Půjčíme-li knihu čtenáři, který má knihu rezervovánu, je rezervace zrušena.

Vracení knih

V dialogu vyplníme počet vrácených knih, datum vrácení, případně poznámku k vrácení a položku uhrazeno Kč (při poškození či ztrátě knihy).

 

Automatický běh půjčování a vracení

Slouží pro automatizaci práce knihovníka, nejlépe ve spojení s čtečkou čárového kódu.

Horké klávesy

tlačítko - vyhledání knihy ALT+K nebo hvězdička.

tlačítko - vyhledání čtenáře ALT+C.

Viz také:

prohlížení a rušení vypůjček

automatický běh půjčování a vracení