Dialog hledání - výběru záznamů

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů > Vyhledávání a výběr záznamů >

Dialog hledání - výběru záznamů

viz také

Dialog je využíván ve dvou režimech: na vyhledání záznamu či pro výběr více záznamů (např. pro tisk sestav). V tomto případě se v levém seznamu nacházejí záznamy aktuální tabulky, do pravého seznamu se umísťují vybrané záznamy.

dialog v režimu výběru více záznamů

Dialog v režimu výběru více záznamů

Poznámka k : Řazení proběhne pouze tehdy, když je nalezena složka indexu, která odpovídá položce zobrazované ve sloupci (viz. Modifikace souboru SETUP).

 

Poznámka k : Časový interval, po který program čeká na stisk klávesy, se nastavuje v PUBLIC.INI.

 

Popis tlačítka

Je-li zaškrtnuto, závisí chování programu na režimu dialogu:

režim vyhledání záznamu - Jestliže po stisku Enter v poli zápisu znaků vyhovuje podmínce hledání pouze jeden záznam, je vybrán tento záznam a dialog je uzavřen.

režim výběr více záznamů - Výběr do pravého seznamu probíhá zrychleně. Jestliže po stisku Enter v poli zápisu znaků vyhovuje podmínce hledání pouze jeden záznam, je ihned umístěn do pravého seznamu.

Viz také:

Dialog výběru více objektů (s rozsvěcováním)