GetMistnostZKodu( )

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů > Seznam funkcí FoxPro a systému BAKALÁŘI > Funkce systému Bakaláři >

GetMistnostZKodu( )

viz také

GetMistnostZKodu(kod_mist,"")        

GetMistnostZKodu(kod_mist,"ZKRATKA")

parametry:

kod_mist - povinný parametr, kód místnosti, pro kterou má být generován název místnosti

"ZKRATKA" - nepovinný druhý parametr, znakový výraz obsahující text ZKRATKA, vrací zkratku místnosti

popis:

Funkce vrací název (zkratku) místnosti

příklady:

GetMistnostZKodu([01],[zkratka]) - vrací např. Kr

GetMistnostZKodu([01],[]) - vrací např. Kreslírna

Viz také:

KMENOVA( )