GetIsic()

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů > Seznam funkcí FoxPro a systému BAKALÁŘI > Funkce systému Bakaláři >

GetIsic()

GetIsic(intern_kod,'polozka')

parametry:

polozka - hodnota, kterou chceme z průkazu ISIS zjistit. Může nabývat hodnot:

CIP1, CIP2 - číslo čipu

POD - platnost od

PDO - platnost do

popis:

Tato funkce vrací informace o kartě ISIC.

příklad:

GetIsic(intern_kod,'CIP1')  

dtoc(GetIsic(intern_kod,'PDO'))    

- možno použít v tiskových sestavách

GetIsic(intern_kod,'PDO')<datetime(2023,1,1)  

- možno použít ve filtru