GenerujEvCislo()

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů > Seznam funkcí FoxPro a systému BAKALÁŘI > Funkce systému Bakaláři >

GenerujEvCislo()

GenerujEvCislo(pocet_znaku,'prefix',logicka_hodnota)

parametry:

pocet_znaku - počet znaků pro generování Evidenčního čísla

'prefix' - prefix evidenčního čísla. Pokud zadáme 'YEAR', pak prefixem bude aktuální rok

logicka_hodnota - může nabývat hodnot

.T. - hromadné generování evidenčního čísla pomocí Evidence, nabídka Data, Změny osobních dat

.F. - generování evidenčního čísla při zadávání nového žáka

popis:

Funkce generuje evidenční číslo žáka - položka EV_CISLO

příklady:

1. Nabídka Správce, modifikace INI souborů, pro soubor žáků - ZACI.INI přidáme do sekce

[DefaultValues]

EV_CISLO=GenerujEvCislo(8,'EC',.F.)  

Pokud přidáme nového žáka, automaticky se mu vygeneruje evidenční číslo např. EC000056

 

2. Pro hromadné vygenerování použijeme nabídku Data, Změny osobních dat, jedné položky, nahrazení výrazem. Vybereme položku EV_CISLO a zadáme např. GenerujEvCislo(8,'EC',.T.)