JEDN()

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů > Seznam funkcí FoxPro a systému BAKALÁŘI > Funkce systému Bakaláři >

JEDN()

viz také

JEDN(cJednotky)

parametry:

cJednotky - obsahuje v řetězci kódy hledaných jednotek

popis:

Tato logická funkce vrací, zda v aktuální organizaci byla nalezena jednotka s kódem obsaženým v cJednotky.

příklad:

JEDN([MZ]) vrací, zda byla v organizaci nalezena jednotka M-mateřská škola nebo Z-základní škola (kódy jednotek).

Viz také:

JEDNOTKA()

OBS_JEDN()