JEDNOTKA()

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů > Seznam funkcí FoxPro a systému BAKALÁŘI > Funkce systému Bakaláři >

JEDNOTKA()

viz také

JEDNOTKA(cKod_jed,cTypeRetVal )

parametry:

cKod_jed - kód jednotky (nepovinný parametr)

cTypeRetVal - druh návratové hodnoty (OZNACENI,JEDNOTNE_C,MNOZNE_C)

popis:

Tato funkce na základě kódu jednotky vrací bližší identifikaci dle tabulky:

kód        označení        množné číslo

M        MŠ                Mateřské školy

Z        ZŠ                Základní školy

O        SOŠ                Střední odborné školy

G        GYM                Gymnázia

U        SOU                Střední odborná učiliště

Ů        OU                Odborná učiliště

Ú        U                Učiliště

P        PŠ                Praktické školy

L        ZUŠ                Základní umělecké školy

D        ŠD                Školní družiny

K        KLUB                Kluby

B        DM                Domovy mládeže

J        ŠJ                Školní jídelny

S        ŠÚ                Školské úřady

H        HÚ                Hospodářské úseky

V        VOŠ                Vyšší odborné školy

W        VŠ                Vysoké školy

A        ZvŠ                Zvláštní školy

C        SpcŠ                Speciální školy

R        SlŠk                Služba škole

I        jiná                jiné

příklad:

JEDNOTKA(tridy.kod_jed,[JEDNOTNE_C]) vrací pro žáka (třídu) jednotku, do níž žák patří.

Viz také:

JEDN()

OBS_JEDN()