MA_PREDMET()

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů > Seznam funkcí FoxPro a systému BAKALÁŘI > Funkce systému Bakaláři >

MA_PREDMET()

viz také

MA_PREDMET(cZkratka,[cSkolRok],[cObdobi],[lVratZnamku])

parametry:

cZkratka - zkratka předmětu

cSkolRok - školní rok

cObdobi - období (pololetí) - 1,2,A,M,Y  (absolutorium, maturita, závěrečná zkouška), CTVRTLETI

lVratZnamku - logická hodnota

popis:

První parametr cZkratka udává zkratku předmětu.

 

Je-li uveden čtvrtý parametr a má logickou hodnotu .T. (ano), vrací funkce známku z předmětu za příslušné období. Nemá-li žák předmět zapsán, vrací minus “-“.

Není-li uveden čtvrtý parametr, vrací funkce logické ano (.T.) či ne (.F.) dle toho, zda má žák předmět zapsán.

příklady:

MA_PREDMET([CJ],[],[],[.T.]) - vrací známku z CJ v aktuálním pololetí

IIF(MA_PREDMET([CJ],[2010/11],[1]),[/],[-]) - má-li žák zapsán předmět CJ v 1.pololetí roku 2010/11, vrací funkce znak “/”, jinak vrací “-“

MA_PREDMET([FY],[?],[M],[.T.]) - vrací známku z FY u maturity

Viz také:

Nazev_pred()

Stupen_Prosp()

VratDruhKl()

VratPredmety()

VratVyucujiciho()

VratZnamku()

Zmena_Prum()