Stupen_Prosp()

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů > Seznam funkcí FoxPro a systému BAKALÁŘI > Funkce systému Bakaláři >

Stupen_Prosp()

viz také

Stupen_Prosp([expC1],[expL],[cPohlavi],[lViceJaz])

para jj,zkratka,pohl,ViceJaz

popis:

Funkce vrací zkratku nebo plný text hodnocení prospěchu. První parametr může nabývat hodnot:

není uveden - funkce vrací hodnocení prospěchu v akt.pololetí

1  funkce vrací hodnocení prospěchu v 1.pol. akt. školního roku

2  funkce vrací hodnocení prospěchu v 2.pol. akt. školního roku

A,M,Y - funkce vrací hodnocení prospěchu u absolutoria, maturity, závěrečné zkoušky
numerická hodnota 1 až 5, ta udává pořadové číslo stupně.

Je-li uveden druhý parametr a obsahuje řetězec “ZKRATKA” nebo .T., vrací funkce pouze zkratku hodnocení prospěchu.
Je-li uveden třetí parametr (M nebo Z), uvádí rod, v jakém bude řetězec vrácen. Jinak je bráno pohlaví žáka.

příklady:

STUPEN_PROSP() - vrací stupeň v aktuálním pololetí (prospěl s vyznamenáním, prospěl,...)

STUPEN_PROSP([ZKRATKA]) - vrací stupeň v aktuálním pololetí (V,P,N,...)

STUPEN_PROSP([1]) - vrací stupeň v 1.pololetí akt.školního roku

STUPEN_PROSP([2],[ZKRATKA]) - vrací stupeň ve zkratce v 2.pololetí akt.školního roku

STUPEN_PROSP([2],.T.) - totéž co předchozí

STUPEN_PROSP(aktualni([PROSP],akt_rok,[M])) - vrací stupeň u maturity  aktuálním roce

STUPEN_PROSP(aktualni([PROSP],[?4],[1])) - vrací stupeň v 1.pololetí 4.ročníku

Viz také:

Nazev_pred()

VratDruhKl()

VratPredmety()

VratVyucujiciho()

VratZnamku()