NAZEV_PRED()

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů > Seznam funkcí FoxPro a systému BAKALÁŘI > Funkce systému Bakaláři >

NAZEV_PRED()

NAZEV_PRED(expC,expL,DruhNazvu,cOddelovac)

parametry:

expC - zkratka předmětu či hodnota položky KOD_PRED

expL - identifikační parametr

DruhNazvu - alternativa názvu předmětu

cOddelovac - je-li na vstupu řetězec zkratek, určuje parametr oddělovací znak(y).

popis:

Funkce vrací název předmětu ze zkratky či položky KOD_PRED.

Hodnota druhého parametru .T. určuje, že prvním vstupním parametrem je kód předmětu nikoli zkratka.
Není-li parametr DruhNazvu uveden nebo je 0, vrací funkce název předmětu. Pro hodnotu 1,2,3 vrací alternativu názvu předmětu. Parametr DruhNazvu může dále nabývat hodnot např. [zkratka], [left(nazvy_pr.zkratka,3)].
Je-li uveden parametr cOddelovac, může obsahovat expC více zkratek předmětů (např. "ČJ M Fy Ch") a funkce pak vrací více názvů oddělených řetězcem cOddelovac.

příklad:

NAZEV_PRED([Čj],.F.,1)  - vrací název předmětu se zkratkou Čj.

NAZEV_PRED(aktualni([predmety],"","","P"),.T.,[left(nazvy_pr.zkratka,3)],[,]) - vrací řetězec zkratek povinných předmětů, které má žák zapsány v aktuálním pololetí.