Naz_Vysved()

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů > Seznam funkcí FoxPro a systému BAKALÁŘI > Funkce systému Bakaláři >

Naz_Vysved()

viz také

Naz_Vysved(cTypy,nPoradi,nDruhNazvu, lPisem,lObePol,cDruhyZZ)

parametry:

cTypy - obsahuje zkratky typů předmětů

nPoradi - pořadové číslo předmětu, z něhož je žák klasifikován

nDruhNazvu - alternativa názvu předmětu (0. až 3. alternativa)

lPisem - název předmětu, z něhož je písemná (závěrečná) zkouška v pořadí nPoradi

lObePol - v pořadí předmětů bere v úvahu všechny předměty, z nichž je žák klasifikován v 1. i v 2. pololetí (závěrečné zkoušce i písemné zkoušce)

cDruhyZZ - obsahuje druhy závěrečné zkoušky (S=státní, U=profilová část - ústní zkouška, P=profilová část - písemná zkouška, J-profilová část - jiná zkouška, D=dobrovolná (nepovinná) zkouška.

popis:

Funkce pro specifické použití v definici blanketu vysvědčení, chceme-li např. do vysvědčení umístit dvakrát názvy předmětů.
Není-li parametr nDruhNazvu uveden nebo je 0, vrací funkce název předmětu. Pro hodnotu 1,2,3 vrací alternativu názvu předmětu.

příklad:

Naz_Vysved([PJV],1) - vrací název předmětu (v 1. alternativě) typu J,P,V (jazyky, povinné, volitelné).

Viz také:

Aktualni()

Na_Vysved()

Naz_Vysved()Stupen_Prosp()VratPredmety()

VratZnamku()

Zmena_Prum()

Znam_Vysved()