AKTUALNI()

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů > Seznam funkcí FoxPro a systému BAKALÁŘI > Funkce systému Bakaláři >

AKTUALNI()

viz také

AKTUALNI(expC,[cSkolRok],[cObdobi], [cTypyPredmetu], [lZnamkyNotEmp])

parametry:

expC - obsahuje jeden z textů: PRUMER, PROSP, DATUM, ZNAM, OML, NEOML, ODB_H,ODB_HN, ZNAMKY, PREDMETY.

cSkolRok - školní rok (resp. ročník viz. popis)

cObdobi - období (pololetí) - 1,2,A,M,Y  (absolutorium, maturita, závěrečná zkouška),CTVRTLETI

cTypyPredmetu - typy předmětů (pro expC=ZNAMKY. PREDMETY)

lZnamkyNotEmp - pouze předměty s vyplněnou známkou (pro expC=PREDMETY), pouze vyplněné známky (pro expC=ZNAMKY)

popis:

Funkce vrací hodnotu příslušné položky (průměr, prospěch, znamka, zameškané hodiny) ve školním roce cSkolRok a pololetí cObdobi. Není-li 2. a 3. parametr uveden, předpokládá se aktuální pololetí.
Je-li v parametru cSkolRok uveden první znak ? (otazník), další pak číslo ročníku, je výstupem funkce údaj za školní rok, v němž byl žák v příslušném ročníku (opakoval-li žák tento ročník, bere se nejvyšší školní rok).

Příklady:

Aktualni("PRUMER","","1") vrací průměr v 1. pololetí aktuálního školního roku

Aktualni("PROSP")=1 logický výraz, lze použít k vytřídění žáků s vyznamenáním

Stupen_Prosp(Aktualni("PROSP")) vrací celkové hodnocení prospěchu žáka

Aktualni("PRUMER") numerický výraz, lze použít k uspořádání dle průměru

AT("5",Aktualni("ZNAM"))>0  logický výraz, lze použít k vytřídění žáků s alespoň jednou známkou 5

Aktualni("PRUMER","2009/10","2") vrací průměr v 2. pololetí školního roku 2009/10

Aktualni("PRUMER","?4","1") vrací průměr v 1. pololetí 4. ročníku

Aktualni("DATUM","?A") vrací datum konání absolutoria (poslední termín)

Aktualni("DATUM","?M") vrací datum konání maturity (poslední termín)

Aktualni("DATUM","?","M") vrací datum konání maturity (poslední termín)

Aktualni("DATUM","?","M1") vrací datum konání maturity (první-řádný termín)

PrumerC(Aktualni("ZNAMKY","2010/11","2","JPV")) vrací průměr známek z typů předmětů J,P,V.

Viz také:

Na_Vysved()
Stupen_Prosp()
VratDruhKl()
VratHistUdaj()
VratPredmety()
VratVyucujiciho()
VratZnamku()
Zmena_Prum()