Zmena_Prum()

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů > Seznam funkcí FoxPro a systému BAKALÁŘI > Funkce systému Bakaláři >

Zmena_Prum()

viz také

Zmena_Prum(cVratJeden,cSkolRok,cObdobi,lPoRoce,cTPP,lPokracPdm)

parametry:

cVratJeden - obsahuje-li hodnotu “PREDPOSL”, vrací funkce předposlední průměrný prospěch, obsahuje-li hodnotu “POSLEDNI”, vrací funkce poslední průměrný prospěch. Jinak vrací funkce rozdíl poslední-předposlední průměr.

cSkolRok - školní rok

cObdobi - období (pololetí)

lPoRoce - předposlední je chápáno jako rok před posledním

cTpp - do průměru zahrnout pouze typy předmětů

lPokracPdm - zahrnout pouze předměty, které jsou v obou obdobích

popis:

Tato funkce vrací rozdíl posledních dvou průměrných prospěchů žáka, resp. jeden z těchto průměrů.

příklady:

Zmena_prum() - vrací rozdíl posledních dvou průměrů

Zmena_prum([],[2010/11],[2]) - vrací rozdíl průměr v 2. pol. 2010/11 - průměr v 1.pol. 2010/11

Zmena_prum([],[2010/11],[1]) - vrací rozdíl průměr v 1. pol. 2010/11 - průměr v 2.pol. 2010/11

Viz také:

Aktualni()

Ma_Predmet()

Nazev_pred()

Stupen_Prosp()

VratPredmety()