Znam_Vysved()

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů > Seznam funkcí FoxPro a systému BAKALÁŘI > Funkce systému Bakaláři >

Znam_Vysved()

viz také

Znam_Vysved(cTypy,nPoradi,lCislice, lPisem,lObePol,cDruhyZZ)

parametry:

cTypy - obsahuje zkratky typů předmětů

nPoradi - pořadové číslo známky

lCislice - logická hodnota, na výstupu známka ve tvaru jednoho znaku (1,2,...)

lPisem - známka z předmětu, z něhož je písemná (závěrečná) zkouška v pořadí nPoradi

lObePol - v pořadí předmětů bere v úvahu všechny předměty, z nichž je žák klasifikován v 1. i v 2. pololetí (závěrečné zkoušce i písemné zkoušce)

cDruhyZZ - obsahuje druhy závěrečné zkoušky (S=státní, U=profilová část - ústní zkouška, P=profilová část - písemná zkouška, J-profilová část - jiná zkouška, D=dobrovolná (nepovinná) zkouška.

popis:

Funkce pro specifické použití v definici blanketu vysvědčení, chceme-li např. do vysvědčení umístit jak slovní, tak klasické hodnocení (současně v jednom předmětu).

příklad:

Znam_Vysved([PJV],1) - vrací první známku z předmětů typu J,P,V (jazyky. Povinné, volitelné).

Viz také:

Aktualni()

Na_Vysved()

Naz_Vysved()

Stupen_Prosp()

VratPredmety()

VratZnamku()

Zmena_Prum()