NAHR()

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů > Seznam funkcí FoxPro a systému BAKALÁŘI > Funkce systému Bakaláři >

NAHR()

NAHR(expC)

Nahrazeno funkcí se srozumitelnějším názvem OdstranDiakrit() .