NahodneCislo()

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů > Seznam funkcí FoxPro a systému BAKALÁŘI > Funkce systému Bakaláři >

NahodneCislo()

NahodneCislo(nZacitOd,nDelka,cFilter)

 

Chcete-li generovat skutečně náhodné číslo, použijte funkci RAND(), která generuje náhodné číslo z intervalu (0,1).

parametry:

nZacitOd - nejmenší číslo z možných generovaných

nDelka - počet znaků generovaného čísla

cFilter - případný filtr na aktuální tabulku, pro kterou se v cyklu používá funkce NahodneCislo()

popis:

Funkce generuje “náhodné číslo” ve formě řetězce, a to z intervalu nZacitOdnZacitOd+počet záznamů (aktuální tabulky s akceptováním cFilter).

příklad:

NahodneCislo(100,5) generuje u tabulky s počtem záznamů 200 náhodně: 00100, 00101,... ,00299

NahodneCislo(1,3) generuje u tabulky s počtem záznamů 100 náhodně: 001, 002,... ,100