UpravMemoH()

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů > Seznam funkcí FoxPro a systému BAKALÁŘI > Funkce systému Bakaláři >

UpravMemoH()

UpravMemoH(memo,expN1,expC1,expN2,expC2)

parametry:

memo - název memo položky

expN1 - délka, na kterou bude upraven každý řádek

expC1 - oddělovač

expN2 - maximální počet údajů

expC2 - připojeno při překročení expN2

popis:

Funkce slouží k úpravě memo položky do jednoho řádku v sestavách pro tisk rozvrhu. Z víceřádkového textu např.:

1.A

1.B

1.C

vygeneruje řetězec.

příklady:

UpravMemoH(TRID_1,3,[,],2,[...])  - výstup “1.A,1.B,...”

UpravMemoH(TRID_1,3,[,],3,[...])  - výstup “1.A,1.B,1.C”