VEK()

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů > Seznam funkcí FoxPro a systému BAKALÁŘI > Funkce systému Bakaláři >

VEK()

VEK(dDatum,cDatum_nar)

parametry:

dDatum - obsahuje datum, k němuž bude určován věk. Není-li parametr uveden, je použito aktuální datum (funkce DATE())

cDatum_nar - obsahuje datum narození. Není-li parametr uveden, je použita položka DATUM_NAR.

popis:

Funkce vrací věk žáka či zaměstnance (numerickou hodnotu např. 18,25)

příklad:

VEK()