TTL()

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů > Seznam funkcí FoxPro a systému BAKALÁŘI > Funkce systému Bakaláři >

TTL()

TTL([cPrJm])

parametry:

cPrJm - řetěz obsahující příjmení a jméno (učitele, žáka)

popis:

Připojí k řetězci TITUL a TITUL_ZA, jsou-li vyplněny.

příklad:

TTL(trim(ucitele.jmeno)+" "+trim(ucitele.prijmeni)) - vrací např. "Mgr. Jan Novák" nebo "prof. MUDr. Jan Novák, DrSc."