UVAZ_HODIN()

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů > Seznam funkcí FoxPro a systému BAKALÁŘI > Funkce systému Bakaláři >

UVAZ_HODIN()

UVAZ_HODIN(cIntern_kod,lVcJednotek,lCelkVPer)

parametry:

cIntern_kod interní kód učitele

lVcJednotek hodiny rozděleny dle jednotek, v nichž se vyučují (např. SOŠ, SOU, VOŠ)

lCelkVPer hodiny nerozděleny dle cyklů, pouze za celou periodu

popis:

Funkce vrací v řetězci počet hodin úvazku učitele.

příklad:

UVAZ_HODIN(ucitele.intern_kod,.T.,.F.)