UVAZEK()

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů > Seznam funkcí FoxPro a systému BAKALÁŘI > Funkce systému Bakaláři >

UVAZEK()

UVAZEK(expC1,expN1,expL1,expC2,expL2)

parametry:

expC1 může nabývat hodnot TRIDY,HODINY,PREDMETY,SKUPINY, dle toho budou v řetězci třídy, hodiny atd.

expN1 udává požadovanou délku dílčího údaje v řetězci

expL1 je-li .T., budou v řetězci spojené hodiny pouze jednou

expC2 udává znak, kterým budou označeny spojené hodiny (může být prázdný)

expL2 je-li .T., budou úvazky v řetězci uspořánany dle priority předmětu, jinak dle priority třídy.

popis:

Funkce vrací v řetězci úvazek učitele.

příklad:

UVAZEK([TRIDY],5,.T.,[*]) vrací “  1.A  1.B  2.C *3.A  4.D”