Vych_Opa()

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů > Seznam funkcí FoxPro a systému BAKALÁŘI > Funkce systému Bakaláři >

Vych_Opa()

viz také

Vych_Opa(cDruh,cSkolni_rok,nPololeti)

parametry:

cDruh - druh výchovných opatření:

dŘŠ - důtka ředitele školy

pŘŠ - pochvala ředitele školy

dTU - důtka třídního učitele

pTU - pochvala třídního učitele

nTU - napomenutí třídního učitele

PVy - podmínečné vyloučení

Zao - zaostávání v předmětech

2    -  2 z chování-důvod

3    -   3 z chování-důvod

dM -  důtka mistra

cSkolni_rok - školní rok. Není-li uveden, předpokládá se aktuální.

nPololetí - pololetí. Není-li uveden, předpokládá se aktuální.

popis:

Logická funkce vrací, zda aktuální žák měl v příslušném období výchovné opatření dané parametrem cDruh.

příklad:

Vych_Opa([dŘŠ]) vrací, zda žák měl v aktuálním pololetí důtku ředitele školy.

Vych_Opa([pTU],[2010/11]) vrací, zda žák měl ve školním roce 2010/11 pochvalu třídního učitele.

Viz také:

Vychovna()