VYCHOVNA()

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů > Seznam funkcí FoxPro a systému BAKALÁŘI > Funkce systému Bakaláři >

VYCHOVNA()

viz také

Vychovna(cSkolni_rok,cPololeti,cExpr,cDruh,cOddelovac,cRocniky)

parametry:

cSkolni_rok - školní rok. Není-li uveden, předpokládá se průběh studia.

cPololetí - pololetí. Není-li uveden, předpokládá se průběh studia, resp. celý školní rok.

cExpr - výraz z položek tabulky výchovných opatření. Není-li parametr uveden, předpokládá se výstup datum+(druh)+txt_plny.

Struktura tabulky vých. opatření: DATUM (D), DRUH  (C,3), TXT_VYSVED (M), TXT_PLNY (M), SKOLNI_ROK (C,7), POLOLETI (N,1), CISLO_JED (C,10)

cDruh - druh výchovných opatření:

dŘŠ - důtka ředitele školy

dŘŠ - pochvala ředitele školy

dTU - důtka třídního učitele

pTU - pochvala třídního učitele

nTU - napomenutí třídního učitele

PVy - podmínečné vyloučení

Zao - zaostávání v předmětech

2    -  2 z chování-důvod

3    -   3 z chování-důvod

dM -  důtka mistra

cOddelovac - oddělovací znak jednotlivých opatření

cRocniky - ročník(y), za které má funkce vrátit výchovná opatření. V tomto případě neuvádět cSkolniRok a nPololeti. Parametr může nabývat hodnot např. [5],[6-9],[1-4].

popis:

Funkce vrací v řetězci výchovná opatření aktuálního žáka. Není-li uveden školní rok, vrací výchovná opatření za celou docházku.

Jestliže je parametr cDruh prázdný, bere všechny druhy výchovných opatření. Jestliže první znak cDruh je !, znamená doplněk uvedených druhů.

příklad:

Vychovna([2010/11],1,[DTOC(datum)+DruhVych(druh)],[!2,3]) vrací výchovná opatření v roce 2010/11 vyjma popisu dvojky a trojky z chování

Vychovna([],[],[],[dŘŠ,pŘŠ]) vrací důtky a pochvaly ředitele školy za celou docházku.

Vychovna([],[],[],[dŘŠ,pŘŠ],chr(13),[6-9]) vrací důtky a pochvaly ředitele školy za 6. až 9. ročník.

Viz také:

Vych_Opa()