OPAKOVAL()

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů > Seznam funkcí FoxPro a systému BAKALÁŘI > Funkce systému Bakaláři >

OPAKOVAL()

viz také

OPAKOVAL([expC], [cFilter])

popis:

Není-li uveden žádný parametr, je funkce logická a vrací, zda žák opakoval nějaký ročník.

Je-li:

expC=[ROCNIKY] - funkce vrací v řetězci ročníky, které žák opakoval

expC=[ROKY] - funkce vrací v řetězci školní roky, ve kterých žák opakoval

expC=[1] až [9] - funkce vrací logickou hodnotu, zda žák opakoval expC ročník

expC=školní rok např. [2010/11] - funkce vrací logickou hodnotu, zda žák ve školním roce expC opakoval.

cFilter - nepovinný parametr, obsahuje filtr na výstup funkce (např. [rocnik>=6])

Viz také:

Historie()

Historie tříd()

HistZaka()

Neabsolvoval()

PohybZaka()

ZakVeTride()