LINEARNI()

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů > Seznam funkcí FoxPro a systému BAKALÁŘI > Funkce systému Bakaláři >

LINEARNI()

viz také

LINEARNI([expN,expX1,expY1,expX2,expY2,expX3,expY3,....])

parametry:

expN - vstupní hodnota - (x - ová souřadnice)

expXi, expYi - určující body po částech lineární funkce

popis:

Funkce se využívá v modulu přijímacích zkoušek k lineárnímu (přímo uměrnému) převodu údaje na body. Funkce proloží body [expXi,expYi] po částech lineární křivku a pro expN vrátí y-novou funkční hodnotu.

příklad:

LINEARNI(1,0,0,10,50) - vrátí 5

Viz také:

CASE()

CASE_SUM()

MENSI()