UpravMemoV()

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů > Seznam funkcí FoxPro a systému BAKALÁŘI > Funkce systému Bakaláři >

UpravMemoV()

UpravMemoV(memo,expN1,expN2,expC1)

parametry:

memo  - název memo položky

expN1 - délka, na kterou bude upraven každý řádek

expN2 - maximální počet údajů

expC1 - připojeno při překročení expN2

popis:

Funkce slouží k úpravě memo položky v sestavách pro tisk rozvrhu. Výstupem je na rozdíl od UpravMemoH opět víceřádkový text.

příklady:

viz. sestavy pro tisk rozvrhů v modulu Společné prostředí.

UpravMemoV(TRID_1,3,2,[...])

hodnota pol. TRID_1        výstupní hodnota

1.A                        1.A

1.B                        1.B

1.C                        ...

1.D