Odeps_cena()

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů > Seznam funkcí FoxPro a systému BAKALÁŘI > Funkce systému Bakaláři >

Odeps_cena()

viz také

Odeps_cena(dDatum1,dDatum2,lChar)

parametry:

dDatum1 - sumu odepsané částky počítat od data včetně

dDatum2 - sumu odepsané částky počítat do data včetně

lChar - logická hodnota, určuje, zda bude výstup funkce numerická hodnota nebo znaková.

popis:

Funkce počítá odepsanou částku aktuálního objektu v inventarizaci od data dDatum1 do dDatum2

příklad:

Odeps_cena({01.01.2003},{31.12.2005}) vrací odepsanou částku aktuálního záznamu za uvedené období - např.  19000.

Odeps_cena({01.01.2003},{31.12.2005},.T.) vrací odepsanou částku aktuálního záznamu v řetězci - např.  4000+7500+7500.

Viz také:

OdpisSubs()

Zust_cena()