Skola_z_Reg()

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů > Seznam funkcí FoxPro a systému BAKALÁŘI > Funkce systému Bakaláři >

Skola_z_Reg()

viz také

Skola_z_Reg(cIZO,cUdaj, lJednotka)

parametry:

cIZO - položka obsahující IZO

cUdaj - obsahuje jeden z řetězců: NAZEV, NAZEV_ZKR, ADRESA, PSC, TELEFON, FAX (E_MAIL)

lJednotka - určuje, zda funkce vrací údaje ředitelství či údaje její části (jednotky).

popis:

Funkce vrací název školy, adresu atd. na základě IZO.

příklad:

Skola_z_Reg(PUV_IZO,[NAZEV]) - vrací název školy, z níž se hlásí žák (v přijímacích zkouškách)

Skola_z_Reg(IZO_SS1,[ADRESA]) - vrací adresu 1. školy, na níž se hlásí žák ZŠ

Viz také:

OBOR()