SkolniRok()

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů > Seznam funkcí FoxPro a systému BAKALÁŘI > Funkce systému Bakaláři >

SkolniRok()

SkolniRok(dDatum,lPololeti)

parametry:

dDatum - obsahuje datum

lPololetí - logická hodnota určující, zda bude vráceno i pololetí

popis:

Funkce vrací z data školní rok, případně navíc pololetí.

Příklad:

SkolniRok(date()) - vrací např. 2010/11

SkolniRok(datum,.T.) - vrací např. 2010/11 1