OBOR()

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů > Seznam funkcí FoxPro a systému BAKALÁŘI > Funkce systému Bakaláři >

OBOR()

viz také

OBOR(cKodOboru)

parametry:

cKodOboru - kód oboru dle číselníku

popis:

Funkce vrací název oboru na základě jeho kódu.

příklad:

OBOR(prihl_obor)  - vrací název oboru, na který se žák hlásí v přijímacích zkouškách

OBOR(obor_ss1)  - vrací název oboru, na který se žák hlásí na 1. školu ze ZŠ

Viz také:

Delka_stud()

Druh_stud()

Forma_stud()

Skola_z_reg()